Bài viết

14
06 2013

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ & HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Khoa Lý luận chính trị và Hành chính Nhà nước được thành lập theo quyết định số 25/QĐ-TrCĐKTKTW ngày 28 tháng 10 năm 2011, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa. Mục tiêu và sứ mệnh của Khoa là góp phần giáo dục thế giới quan và nhân sinh quan cho học sinh, sinh viên; giúp người học hiểu rõ đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ tư duy lôgíc; trình độ nhận thức lý luận, chính trị; tư tưởng, tình cảm tích cực và phương pháp làm việc khoa học. Giúp cho người học có đủ năng lực, phẩm chất và trình độ, tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển khu vực kinh tế tập thể nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

1. Chức năng và nhiệm vụ:

- Khoa có nhiệm vụ tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị do Khoa phụ trách; tham gia các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường.

- Tổ chức biên soạn tài liệu nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng, bài giảng, đề cương các môn học do Khoa đảm nhiệm; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy; đề xuất kế hoạch trang bị thiết bị dạy học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường.

- Khoa bồi dưỡng cập nhật về kiến thức, phương pháp đào tạo mới cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

2. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ giảng viên:

- Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Hồng Thanh

- Phó trưởng Khoa: Đoàn Mạnh Hùng

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên: Khoa Lý luận chính trị và Hành chính Nhà nước có 11 cán bộ, giảng viên cơ hữu và 02 giảng viên kiêm giảng, trong đó có 08 thạc sĩ; 04 giảng viên đang theo học Cao học và 01 cử nhân. Hiện nay, Khoa đang đảm nhận giảng dạy 06 môn khoa học cho tất cả các hệ đào tạo trong và ngoài trường:

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Kinh tế chính trị Mác – Lênin;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Giáo dục chính trị.

3. Quá trình hoạt động:

Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa đã hoàn thành việc biên soạn các giáo trình, tập bài giảng phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại Trường. Nhiều công trình nghiên cứu, các bài viết khoa học của cán bộ, giảng viên đã được đăng tải trên sách, báo và các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Khoa đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và thi các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy.

Khoa thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động thực tế nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh, sinh viên nhằm đưa các hoạt động này vào nề nếp, có tác động tốt đối với quá trình học tập của học sinh, sinh viên.

4. Phương hướng, chiến lược phát triển:

Tập thể cán bộ, giảng viên của Khoa đoàn kết, phấn đấu xây dựng Khoa trở thành một khoa vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương, nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu, định hướng phát triển chung của Nhà trường trong thời gian tới.

5. Địa chỉ liên hệ:

- Khoa Lý luận chính trị và Hành chính Nhà nước

  Tầng 2, Khu làm việc khối các Khoa, tòa nhà 3 tầng, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật trung ương (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

- Văn phòng Khoa: 0436789155

- Giáo vụ Khoa: Đồng chí Mai Hằng Nga (Mobile: 01688220828).

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

07418045
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
3098
11293
60196
7286322
256608
259661
7418045
Your IP: 34.204.0.181
Server Time: 2019-05-26 06:37:37