Bài viết

17
06 2013

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Xuân

Phó trưởng phòng: Lê Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng phòng: Dương Thị Ngân

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: tổ chức và cán bộ, hành chính - tổng hợp.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức.

Bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân.

Là đầu mối tổng hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan; bảo vệ tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

- Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.

- Lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong trường.
- Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường.
- Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển nhà trường trong từng giai đoạn.

- Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng và theo dõi diễn biến tư tưởng, chính trị của cán bộ, viên chức trong nhà trường

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng ngạch công chức; nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người;

- Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ, viên chức thôi việc, chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm. Phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm.

- Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ viên chức, thi đua, khen thưởng của trường. Theo dõi chấm công; phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán xây dựng bảng lương hàng tháng.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục và quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu, tham quan, giao lưu ở nước ngoài. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách trong nước và nước ngoài đến công tác với trường; đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường.

- Tổng hợp chương trình công tác; lập các báo cáo biểu và báo cáo thống kê; làm lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.

- Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong trường theo chức năng nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; trực tiếp tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời, đúng nguyên tắc. Mọi loại văn bản do Ban Giám hiệu ký đều phải được Trưởng hoặc Phó trưởng phòng rà soát, xem xét rồi ký tắt vào văn bản trước khi trình ký. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ, viên chức.

- Lập chương trình công tác hàng tháng của trường, tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý, điều phối sử dụng xe ô tô đưa đón cán bộ - viên chức phục vụ công tác của nhà trường.

 Quản lý hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ hoạt động hội họp của nhà trường.

- Quản lý phòng khách, bố trí chỗ nghỉ cho khách đến giao dịch công tác với nhà trường có nhu cầu cần ở lại qua đêm.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ và công tác dân quân tự vệ của trường. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên trường.

- In ấn các loại tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý hành chính của nhà trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng

II. Hoạt động của đơn vị:

- Thực hiện công tác tham mưu cho Ban giám hiệu về tổ chức, nhân sự của Nhà trường.

- Thực hiện công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản thu, chi khác cho cán bộ giáo viên trong trường.

- Theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng.

- Lập chương trình công tác tháng, quý của trường, tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý công tác hành chính, văn thư.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ và công tác dân quân tự vệ của trường.

III. Tổ chức bộ máy:

Số lượng cán bộ: 05

          Nguyễn Văn Xuân            - Trình độ: Thạc sỹ

          Lê Thị Hồng Hạnh        - Trình độ: Cao học

          Dương Thị Ngân               - Trình độ: Đại học

          Bùi Thị Nga                    - Trình độ: Đại học

         

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

07417924
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
2977
11293
60075
7286322
256487
259661
7417924
Your IP: 34.204.0.181
Server Time: 2019-05-26 06:22:19