Bài viết

27
08 2013

PHÒNG QUẢN TRỊ

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng : ThS Bùi Văn Phúc

I. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị…) của trường.

1.2. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của trường phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường.
2.2. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; bảo đảm điện, nước cho các cơ sở của trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung phòng học đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập.

2.3. Thường trực các hội đồng: tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm và bảo dưỡng trang thiết bị, đấu thầu công trình xây dựng; công tác kiểm kê, thanh lý tài sản. Phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính trong công tác phòng chống cháy nổ, bảo hộ an toàn lao động.

2.4. Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường; mở, đóng cửa phòng lớp học, hội trường; bố trí trang thiết bị giảng dạy: (âm thanh, chiếu sáng, quạt...) phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên - học sinh.

2.5.  Lập kế hoạch và là đầu mối mua sắm, cấp phát các loại vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập của trường.

2.6. Quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại các cơ sở thuộc trường
2.7. Tổ chức chăm sóc cây xanh trong khuôn viên các cơ sở của trường.

2.8. Là đầu mối chủ trì, phối hợp tổ chức công tác vệ sinh môi trường cho toàn trường

2.9.  Quản lý các cơ sở dịch vụ của nhà trường

2.10. Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thống kê theo quy định.
2.11. Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

2.12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được nhà trường giao.

2.13.  Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng

II. Hoạt động của đơn vị:

- Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác.

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị công cụ, dụng cụ phục vụ cho công tác giảng dạy học tập của Nhà trường.

- Quản lý cơ sở vật chất tài sản trang thiết bị, dịch vụ của Nhà trường.

III. Tổ chức bộ máy:

1. Trưởng phòng: Bùi Văn Phúc - Trình độ: Thạc sỹ

2. Phó trưởng phòng: Bùi Đức Giang - Trình độ: Đại học

3. Chuyên viên: Phan Trung Bảo - Trình độ: Kỹ sư

4. Chuyên viên: Đào Văn Diệu - Trình độ: Đại học

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 toà Nhà 3 tầng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

Điện thoại: 04.36789474;   mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

07417941
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
2994
11293
60092
7286322
256504
259661
7417941
Your IP: 34.204.0.181
Server Time: 2019-05-26 06:23:16