Bài viết

27
08 2013

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

LÃNH  ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc – ThS Trần Thị Anh Thơ

I. Chức năng, nhiệm vụ: 
1. Chức năng:
1.1 Trung tâm:
      - Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn cho mọi đối tượng có nhu cầu.
      - Trung tâm được Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng cho cán bộ công chức, viên chức của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW và các tổ chức khác thuộc Liên minh HTX Việt Nam và các cán bộ, xã viên và người lao động trong khu vực HTX.
       - Trung tâm mở rộng các loại hình hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của xã hội về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW.
1.2 Tổ bộ môn:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc bộ môn Tiếng anh. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ:
2.1 Nhiệm vụ của Trung tâm:
     (1) Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và của xã hội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.
     (2) Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo
       - Chương trình ngoại ngữ trình độ A,B,C;
       - Chương trình tin học ứng dụng trình độ A,B,C;
       - Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông;
       - Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học nâng cao;
       - Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông cho giáo viên của trung tâm và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.
      (3) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm theo nhu cầu thực tế.
      (4) Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
      (5) Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông;
      (6) Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ - truyền thông.

2.2 Nhiệm vụ của Tổ bộ môn:
(1) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
(2) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ.
(3) Phân công giảng viên giảng dạy; quản lý giảng viên về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng giảng dạy.
(4) Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
(5) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc tổ bộ môn.
(6) Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu thuộc tổ bộ môn.
(7) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong tổ bộ môn.
(8) Quản lý và phân công việc ra đề kiểm tra và đề thi, việc coi thi, chấm thi theo đúng quy chế.
(9) Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.
(10) Tham gia đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với ngành nghề đào tạo.
(11) Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.
(12) Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường. 

II. Hoạt động của đơn vị: 
Trung tâm hiện nay đã và đang thực hiện các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn theo sự phân công của nhà trường.

III. Tổ chức bộ máy: Số lượng cán bộ, giảng viên: 07 đồng chí

STT

Họ và tên

Học vị

1

Trần Thị Anh Thơ

Thạc sĩ

2

Phạm Thị Thanh Bình

Thạc sĩ

3

Phạm Thị Thúy Nga

Thạc sĩ

4

Nguyễn Thùy Dương

Thạc sĩ

5

Tô Hồng Tâm

Cao học

6

Nguyễn Thị Hải Yến

Cao học

7

Lê Ngọc Thanh

Cao học

 

Địa chỉ liên hệ :
Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, tầng 1 tòa nhà 3 tầng Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Trung Ương.

Phone : (043) 6789154
Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

07417945
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
2998
11293
60096
7286322
256508
259661
7417945
Your IP: 34.204.0.181
Server Time: 2019-05-26 06:23:56