Học phí, học bổng

20
06 2019
KHEN THƯỞNG TOÀN KHÓA (KHÓA 8) Viết bởi Công tác học sinh - sinh viên
Chuyên mục chính: Công tác sinh viên Chuyên mục: Học phí , học bổng Ngày đăng

Danh sách sinh viên khóa 8 được khen thưởng toàn khóa, đề nghị các em vào xem nếu có thắc mắc phản hồi về phòng Công tác HSSV (ĐT 0243.6789.193) trước ngày 23/6/2019. Sau ngày này, nếu không có ý kiến gì, Phòng Công tác HSSV sẽ ra quyết định.