Nội quy - Quy chế

13
09 2019

Các đơn vị cho ý kiến góp ý, sửa đổi bằng văn bản về quy chế Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường gửi về phòng Quản lý đào tạo cho đ/c Hạnh trước thứ 2 ngày 16-9-2019.

Chi tiết Dự thảo quy chế tải tại đây: