Kế hoạch, Tiến độ

30
03 2020
Báo cáo công tác tháng 3 và Kế hoạch công tác tháng 4 Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục: Tin mới Ngày đăng

Căn cứ vào kế hoạch công tác đề ra, tháng 03/2020 các đơn vị trong Nhà trường đã tổ chức thực hiện đạt được kết quả cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung tại tại đây: