05
04 2019
Kế hoạch , hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và các mẫu biểu ( 03 - 04 - 2019 ) Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Các phòng ban Chuyên mục: Tổ chức - Hành chính Ngày đăng ?

Nhà trường đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và kê khai các mẫu biểu kèm theo. Trưởng các đơn vị trực thuộc trường triển khai trong đơn vị mình và nộp báo cáo về phòng Tổ chức - Hành chính theo kế hoạch.

Chi tiết bản kế hoạch đề án xác định vị trí làm việc tải tại đây :

Chi tiết tải bản hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm tải tại đây :

Chi tiết bản phụ lục thống kê công việc cá nhân tải tại đây :

20
06 2018
Thông báo nghỉ hè, phép Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Các phòng ban Chuyên mục: Tổ chức - Hành chính Ngày đăng ?

Tải thông báo tại đây

19
06 2018
Thông báo danh sách dự kiến CB - GV nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm 2018 Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Các phòng ban Chuyên mục: Tổ chức - Hành chính Ngày đăng ?

Tải danh sách tại đây

06
03 2018
Quy định quản lý lao động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Các phòng ban Chuyên mục: Tổ chức - Hành chính Ngày đăng ?

Tải quy định tại đây

02
03 2018
Quy định quản lý lao động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương Viết bởi Tổ chức - Hành chính
Chuyên mục chính: Các phòng ban Chuyên mục: Tổ chức - Hành chính Ngày đăng ?

Tải quy định tại đây

 

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

07418221
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
3274
11293
60372
7286322
256784
259661
7418221
Your IP: 34.204.0.181
Server Time: 2019-05-26 07:04:52