Tin tức - Sự kiện

31
05 2017
Chủ trương bỏ biên chế giáo viên từng được đặt ra từ năm 1992 Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Muốn thực hiện chế độ hợp đồng phải thực hiện sự đổi mới đồng bộ các luật lệ, quy định, các chế độ chính sách, các yếu tố về truyền thống tâm lý xã hội...

Được biết, từ năm 1992, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trần Hồng Quân (nay là Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) cùng cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo từng xây dựng chủ trương bỏ công chức, viên chức thay đổi bằng chế độ hợp đồng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Về việc cần thiết thay đổi cơ chế từ biên chế sang hợp đồng được các nhà làm giáo dục những năm 1991 - 1992 lí giải: 

Vào thời điểm đó, cơ chế quản lí, sử dụng cán bộ giáo dục đại học khi đó bộc lộ nhiều điểm lạc hậu không phát huy hết tiềm năng cả đội ngũ và từng cá nhân, không kích thích sự phấn đấu trong chuyên môn, gây tâm lí dựa dẫm, cách làm việc tắc trách; tạo ra sự quản lý khép kín, xơ cứng, thiếu mềm dẻo linh hoạt, không sàng lọc được dễ dàng và thường xuyên những người yếu kém, làm cho biên chế ngày càng đầy ứ, cồng kềnh, hết khả năng tiếp nhận lớp trẻ.

Chủ trương bỏ biên chế chuyển sang hợp đồng chính thức được đặt ra từ năm 1992 (Ảnh chụp tài liệu)

Cơ chế đó ngày càng tỏ ra không thích hợp, thậm chí còn cản trở công cuộc đổi mới của ngành giáo dục cũng như công cuộc đổi mới toàn xã hội. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải đổi mới cơ chế quản lí, sử dụng cán bộ giáo dục đại học.

Để phù hợp với chủ trương đổi mới quản lí kinh tế xã hội được khẳng định tại Đại hội Đảng lần thứ VI và VII, để phục vụ yêu cầu cải cách quy trình, nội dung và phương pháp đào tạo ở đại học, chúng ta cần xây dựng cách quản lý, sử dụng cán bộ giáo dục theo hướng:

Tăng quyền tự quản cho trường đại học, tạo sự quản lí mềm dẻo, linh hoạt, sự tự sàng lọc dễ dàng, thường xuyên những người yếu kém, giảm nhẹ gánh nặng biên chế và mở rộng cửa cho những sinh viên ưu tú đi vào con đường khoa học.

Tạo quyền tự chủ cho người cán bộ giáo dục, phát huy tiềm năng của từng người để người giỏi được giảng dạy nhiều hơn và ở nhiều trường khác nhau, do đó, có thu nhập cao và đời sống khá, thu hút các cán bộ khoa học kĩ thuật, các nhà quản lý, kinh doanh giỏi... ngoài xã hội tham gia giảng dạy ở các trường đại học.

Chế độ hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học là cách quản lí và sử dụng cán bộ giáo dục phù hợp với các phương hướng đã nêu.

Cách thực hiện kí hợp đồng 

Nghị định 135/HĐBT ngày 28/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng đã khẳng định việc thực hiện chế độ hợp đồng trong nghiên cứu khoa học.

Bộ đã phổ biến, hướng dẫn các trường đại học, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ thực hiện kí hợp đồng nghiên cứu từ năm học 1992 – 1993.

Theo nguồn tin riêng của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, các nhà làm giáo dục những năm 1991 – 1992 đã đưa ra một số ý kiến tổng quát xung quanh chế độ hợp đồng giảng dạy.

Đó là: 

Hợp đồng giảng dạy ở trường đại học là bản thỏa thuận giữa người trực tiếp giảng dạy với hiệu trưởng trường đại học về yêu cầu chuyên môn và điều kiện giảng dạy, về quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong việc giảng dạy đại học, cao học và nghiên cứu sinh có hợp đồng dài hạn và ngắn hạn, có hợp đồng một phần thời gian và hợp đồng toàn thời gian, có hợp đồng trách nhiệm…

Thứ nhất, thực hiện chế độ hợp đồng giảng dạy là tạo điều kiện để cá nhân người cán bộ giáo giảng dạy nghiên cứu có toàn quyền quyết định khối lượng công việc nhận làm, mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, về thời hạn hoàn thành công việc.

Thực hiện chế độ hợp đồng giúp cho cơ sở đào tạo đại học – với tư cách người nêu ra yêu cầu của việc đào tạo (số lượng, chất lượng, các ngành, nghề đào tạo…) được toàn quyền lựa chọn những người ưu tú, các thầy giáo giỏi, các nhà khoa học, các nhà quản lý kinh doanh giỏi…để kí hợp đồng. Do đó, chất lượng đào tạo có điều kiện để nâng lên. 

Quản lý và sử dụng cán bộ giảng dạy theo chế độ hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học gắn với việc tổ chức sắp xếp lại các trường đại học. 

Lúc đó, ở các trường công lập chỉ còn một bộ phận nhỏ (chủ yếu là bộ khung của bộ máy hành chính, giảng dạy của nhà trường) là thuộc biên chế cơ hữu.

Đại đa số các cán bộ giảng dạy cũng như nhân viên trong trường sẽ chuyển từ chế độ biên chế suốt đời sang chế độ hợp đồng giảng dạy có thời hạn. Việc làm, thu nhập, đời sống của họ gắn chặt với việc hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của họ trong năm học trước. 

Chế độ hợp đồng giảng dạy cho phép luôn luôn tạo được sự tương ứng giữa khối lượng công việc giảng dạy với số lượng cán bộ giảng dạy cần thiết, tạo điều kiện đánh giá thường xuyên chất lượng giảng dạy của từng cá nhân, tạo khả năng sàng lọc hàng năm.

Do đó kích thích sự vươn lên của từng cá nhân cán bộ giảng dạy để khẳng định vị trí của mình trong giảng dạy và nghiên cứu. Đây chính là nguồn động lực tự thân của từng người cũng như cùa toàn bộ đội ngũ. 

Thực hiện chế độ hợp đồng giảng dạy là thực hiện chế độ trả lương theo việc làm. Điều cơ bản về phía nhà trường là xác định đúng khối lượng công việc; có cơ chế đánh giá đúng chất lượng giảng dạy và đào tạo.

Về phía cán bộ giảng dạy, điều quan tâm là mức lương trả cho họ có xứng đáng với chức danh với giá trị chất xám của họ kết tinh trong sản phẩm đào tạo hay không.

Nói cách khác nó đòi hỏi xã hội phải đặt đúng vị trí, trả lại giá trị đích thực cho nghề thầy giáo không phải chỉ bằng lời lẽ động viện mà còn bằng giá trị vật chất tương ứng. 

Thứ hai, việc chuyển sang quản lý, sử dụng cán bộ giảng dạy đại học theo cơ chế hợp đồng giảng dạy là việc lớn và khó.

Việc làm này đụng chạm đến nếp nghĩ, cách làm quen thuộc xưa nay đã ăn vào máu thịt của nhiều người, đụng chạm đến năng lực và đời sống từng cá nhân cán bộ giảng dạy.

Việc làm này có ý nghĩa xã hội sâu sắc, vì cán bộ giảng dạy đại học là tầng lớp trí thức, là vốn quý đã được đào tạo cơ bản, có hệ thống. 

Mặt khác, việc làm này đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản trong hàng loạt các quy định, chế độ gắn liền với cách quản lý, sử dụng hiện nay (từ chế độ làm việc đến cách trả lương, từ luật lao động, định mức làm việc…). 

Muốn thực hiện chế độ hợp đồng giảng dạy phải thực hiện sự đổi mới đồng bộ các luật lệ, quy định, các chế độ chính sách, các yếu tố về truyền thống tâm lý xã hội…phải tính đến các vấn đề do lịch sử để lại. 

Việc chuyển sang quản lý và sử dụng cán bộ giảng dạy theo chế độ hợp đồng là việc lớn, liên quan đến nhiều ngành và nhiều mặt của toàn xã hội.

Do đó, cần được Nhà nước và xã hội đồng tình, ủng hộ bằng dư luận và bằng điều kiện tài chính.

Để giải quyết các vấn đề đối với đội ngũ cán bộ giảng dạy khi chuyển sang chế độ hợp đồng, đòi hỏi một nguồn tài chính lớn, để giải quyết các vấn đề phát sinh như: đào tạo lại, giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội, trả lương theo quy định cho số biên chế dư không được kí hợp đồng trong giai đoạn chuyển tiếp...

Nguồn tài chính đó phải được Nhà nước cấp. Chỉ có như vậy mới tạo được bước chuyển tiếp êm đẹp, có thể vượt qua các khó khăn. 

Chế độ lương mới

Việc chuyển sang quản lý và sử dụng cán bộ giảng dạy theo chế độ hợp đồng phải qua giai đoạn chuyển tiếp và đi từ thấp đến cao, thực hiện sự thay đổi ngày càng toàn diện hơn phù hợp với sự chuyển biến của xã hội và cải cách của ngành đại học, với việc sắp xếp lại mạng lưới trường và việc thực hiện chế độ lương mới.

Giai đoạn đầu, khi các quy định về lao động và làm việc chưa kịp có sự thay đổi, có thể thực hiện chế độ hợp đồng đối với cán bộ giảng dạy trẻ mới tuyển, hợp đồng mời các chuyên gia giỏi ngoài trường tham gia giảng dạy và đào tạo, hợp đồng giảng dạy ngoài định mức đối với các cán bộ giảng dạy trong trường đã hoàn thành định mức. 

Giai đoạn hai, khi thực hiện chế độ lương mới sẽ tiến hành kí hợp đồng trách nhiệm với toàn thể cán bộ giảng dạy trong biên chế.

Hợp đồng trách nhiệm xây dựng theo nguyên tắc: làm đủ định mức của chức danh lĩnh đúng mức lương quy định, nếu làm ít hơn hoặc cao hơn định mức sẽ lĩnh lương thấp hơn hoặc cao hơn mức lương quy định. 

Ở giai đoạn này, những người không được kí hợp đồng sẽ được nhận một mức lương quy định trong một thời hạn nhất định. Trong quãng thời gian đó họ có thể được đào tạo lại để chuyển sang công việc mới hoặc được đào tạo bổ túc để đủ năng lực giảng dạy.

Hết thời hạn quy định nếu họ tiếp tục không được kí hợp đồng giảng dạy thì bản thân người cán bộ giảng dạy hoặc nhà trường giúp họ tìm việc làm khác ngoài công tác giảng dạy. 

Giai đoạn ba, thực hiện triệt để chế độ hợp đồng giảng dạy toàn thời gian với toàn thể cán bộ giảng dạy. 

Tuy nhiên, sau đó, chủ trương này đã không được thực hiện bởi một số nguyên nhân trong bài viết sau Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ chỉ ra lý do cụ thể.

Nguồn: giaoduc.net.vn

17
05 2017
Chương trình du học Nhật Bản năm 2017-2018 của Bộ Giáo dục Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa có thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Nhật Bản năm 2017 - 2018.

Theo đó, tổng số có 5 chỉ tiêu học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Nhật Bản trình độ đại học về lĩnh vực liên quan tới công nghiệp máy móc. Ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Nhật.

Tổng thời gian học tối đa là 6 năm bao gồm: Thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam: 0,5 năm; thời gian học tiếng Nhật tại Nhật Bản: 1 đến 1,5 năm; thời gian học đại học tại Nhật Bản: 4 năm.

Dự kiến ứng viên bắt đầu học tiếng Nhật tại Việt Nam từ tháng 4/2017; bắt đầu học tiếng Nhật tại Nhật Bản vào tháng 10/2017; tham dự kỳ thi đầu vào đại học cho sinh viên quốc tế (EJU) bằng tiếng Nhật vào tháng 6/2018 hoặc tháng 11/2018; bắt đầu khóa học đại học chuyên ngành tại Nhật Bản từ tháng 10/2018 hoặc tháng 4 năm 2019.

Bộ Giáo dục tuyển sinh đi học tại Nhật Bản năm 2017-2018 (Ảnh: aki.edu.vn)

Ứng viên trúng tuyển sẽ được MHI đài thọ kinh phí học tập tại Việt Nam và Nhật Bản như sau:

Giai đoạn 1 (Học tiếng Nhật tại Việt Nam): Cấp sinh hoạt phí cho mỗi sinh viên khoảng 7.400.000 VND/ tháng (tương đương 40.000 JPY/tháng) và học phí học tiếng Nhật.

Giai đoạn 2 (Học tiếng Nhật tại Nhật Bản): Cấp sinh hoạt phí cho mỗi sinh viên 130.000 JPY/ tháng; phí nhập học vào trường Nhật ngữ, học phí, lệ phí thi tiếng Nhật, lệ phí dự thi EJU, bảo hiểm y tế, vé máy bay một lượt từ Việt Nam sang Nhật.

Giai đoạn 3 (Học đại học tại Nhật Bản): Cấp sinh hoạt phí cho mỗi sinh viên 130.000 JPY/ tháng, học phí 600.000 JPY/ năm, phí nhập học, bảo hiểm y tế, vé máy bay khứ hồi Nhật Bản - Việt Nam mỗi năm một lần và vé máy bay một lượt từ Nhật Bản về Việt Nam sau khi tốt nghiệp khóa học.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Sinh viên đại học năm thứ nhất các khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 3 năm học THPT và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

Không quá 20 tuổi (tính đến thời hạn nộp hồ sơ). Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài (Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ điều kiện sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi du học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan, kể cả vé máy bay và hoàn trả lại kinh phí cho MHI);

Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này (từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển) để đi học nước ngoài năm 2017;

Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo; mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trong ngành Công nghiệp máy móc tại Việt Nam; cam kết sẽ thực hiện thông báo về thay đổi thông tin liên lạc cũng như cập nhật tình hình việc làm cho MHI và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi nhận việc làm dài hạn.

Hồ sơ phải nộp trước ngày 1/3/2017 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Nguồn: giaoduc.net.vn

22
05 2017
Giáo viên 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Giáo dục khác với công viên chức thông thường.

Tại buổi làm việc với ngành giáo dục để trao đổi về nhiều vấn đề gợi mở cho Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập vào chiều 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết: 


Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã xác định cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của cơ cấu lại nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Trung ương đã giao Ban Cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng Đề án để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vào tháng 10/2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đây là cơ hội “chưa từng có” để ngành giáo dục đổi mới hệ thống và phát triển mạnh mẽ.

Bởi mục tiêu của đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống là để hệ thống tinh gọn, ít đầu mối hơn nhưng hoạt động với chất lượng cao hơn, thúc đẩy xã hội hóa các dịch vụ công lập.
 
Được biết, hiện nay lĩnh vực giáo dục và đào tạo có tới hơn 1,2 triệu lao động - đông đảo nhất trong khối dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (bên trái) làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục (Ảnh: Xuân Trung)

Trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục về vấn đề quy hoạch mạng lưới, Phó Thủ tướng chỉ rõ bất cập, các trung tâm giáo dục thường xuyên hay cơ sở 2 của các trường đại học mở ra ở nhiều nơi trong khi nhu cầu thực tế không có. 

Trung tâm giáo dục thường xuyên rất nhiều, ở đâu cũng có trong khi hiện nay không còn nhiều nhu cầu học dẫn đến lãng phí. Như ở vùng Tây Nguyên đã có Đại học Tây Nguyên nhưng nhiều trường vẫn mở cơ sở 2 ở Tây Nguyên" - Phó Thủ tướng nêu ví dụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã có chủ trương sắp xếp lại toàn bộ theo hướng không phải theo hành chính, phân theo công tư mà quy hoạch theo ngành.

Theo đó, các trường đại học và cụm đại học thay vì rải rác khắp nơi sẽ được tập trung thành các cụm, vùng để đào tạo tốt nhất. Bộ cũng đã xây dựng xong các chuẩn để tiến hành quy hoạch.

Đây sẽ là khung với các trường mới thành lập đồng thời là cơ sở để rà soát lại các trường đang hoạt động.

Đồng thời, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị, nguồn lực của ngành Giáo dục, không phải mục tiêu chính là giảm biên chế hay tiết kiệm tiền mà mục đích là nâng cao chất lượng giáo dục, trên sở cơ cấu lại, tổ chức lại những gì bất hợp lý; tháo gỡ những tắc nghẽn, thậm chí có nhiều việc không cần đến tiền.

Riêng với các trường sư phạm, Bộ trưởng nêu ra một thực tế kéo dài khoảng 5 - 7 năm nay, các trường này gần như không được quan tâm đúng mức và đúng tính chất của trường sư phạm, dẫn đến trường phải tự xoay sở một cách yếu ớt. 

Đầu vào trường sư phạm không được tốt; trong quá trình đào tạo, tổ chức cũng chưa được đầy đủ; khi ra trường, sinh viên vào được các trường phổ thông rất khó khăn, nên học sinh học sư phạm ít, chất lượng thấp; khi ra trường vào đúng ngành không nhiều, đây là một sự lãng phí.

Theo Bộ trưởng, việc rà soát, quy hoạch chuẩn sư phạm theo hướng rà soát sắp xếp lại hệ thống, tập trung vào một số trường sư phạm quốc gia, trọng điểm để đầu tư. Còn các trường cao đẳng sư phạm hay khoa sư phạm các nơi là vệ tinh để thực hiện đào tạo lại đội ngũ giáo viên các tỉnh. 

Hướng của chúng tôi là sư phạm phải gắn với giáo viên, với trường phổ thông chứ không phải thông qua thị trường, để trong quá trình đào tạo bồi dưỡng và quá trình sử dụng giống như là trường y và bệnh viện. 

Đây là mối quan hệ trực tiếp, chất lượng, giảm được khâu trung gian. Nhu cầu của người học gắn với người sử dụng, từ đấy tạo nguồn thu cho các trường sư phạm
” – Bộ trưởng chia sẻ.

Thí điểm hợp đồng lao động giáo viên 

Tại buổi làm việc, vấn đề băn khoăn được Bộ trưởng đưa ra là tuyển dụng giáo viên, theo Bộ trưởng Nhạ phần lớn, nơi có nhu cầu tuyển dụng là các nhà trường, biết giáo viên thừa thiếu như thế nào để chủ động lên kế hoạch thì trường lại bị động. 

Vì người tuyển thường là Ủy ban nhân dân huyện hay Sở, tuyển theo kế hoạch chung, thậm chí tuyển gộp rồi phân về cho trường ký hợp đồng. Dẫn đến vênh nhau về chuyên môn, thừa thiếu cục bộ.

Đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Giáo dục khác với công viên chức thông thường.

Trong luật viên chức có hợp đồng làm việc. Nếu hợp đồng làm việc 2 năm liền không hoàn thành thì cho nghỉ.

Tôi muốn nhấn mạnh là phải thực hiện nghiêm túc hợp đồng làm việc này và đẩy mạnh cho các trường phổ thông được tự chủ, còn không được tự chủ, không được hợp đồng”, Bộ trưởng khẳng định.

Và khi các trường phổ thông được tự chủ thì trường sẽ được quyền chủ động tuyển người và chủ động đánh giá cán bộ để xem xét nếu cứ 2 năm giáo viên đó không hoàn thành thì cho nghỉ, như vậy đã là tiến bộ.

Tiến tới thí điểm hợp đồng lao động giáo viên, việc này phải có lộ trình, từng bước, sau đó mới nhân rộng”, Bộ trưởng Nhạ cho biết. 

Bộ trưởng đánh giá, việc hợp đồng lao động giáo viên ở các trường tư thục rất tốt nên “thị trường lao động” là giáo viên trường công lập cũng cần như trường tư để hướng đến sự linh hoạt. Vì đây là tiền đề rất quan trọng để đẩy mạnh xã hội hóa. 

Các trường phổ thông, công tư đều lấy chất lượng và chuẩn mực giáo viên làm chính.

Quan điểm của chúng tôi, trước hết phải nhấn mạnh giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông để họ được quyền quyết định trong tuyển dụng giáo viên, tránh bất cập, vênh giữa nhu cầu với thực tế với tính chất công việc” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Nguồn: giaoduc.net.vn

18
09 2017
Hai 'ông Tây' đến Việt Nam dạy nghề Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Từ nước Pháp xa xôi, hai chuyên gia Jean Jacques Diverchy và François Sanchez đến Quảng Ngãi dạy nghề để đào tạo ra những người thợ toàn cầu "có việc làm ngay khi ra trường và lương cao hơn kỹ sư".

Chuyên gia Jean Jacques Diverchy hướng dẫn học sinh lắp ráp thực tế để trở thành người thợ giỏi - Ảnh: TRẦN MAI

“Ở Pháp và các nước châu Âu, chỉ 20% người trẻ chọn tiếp tục theo con đường học ĐH. Còn lại, họ chọn học nghề để trở thành chuyên gia trực tiếp làm việc, đi khắp thế giới kiếm tiền. Nhiều người học nghề sau này trở thành bậc thầy dạy nghề toàn cầu khi đã đạt đến mức thượng thừa trong nghề" - Chuyên gia FRANÇOIS SANCHEZ

Cách dạy của họ là biến những sinh viên thành những người thợ giỏi thực hành, thay vì chỉ trang bị kiến thức chuyên sâu.

Giúp bạn trẻ nâng cao tay nghề

Hôm ấy, trong xưởng thực hành Trường CĐ kỹ nghệ Dung Quất, hai “ông Tây” cắm cúi với chi tiết máy. Vây xung quanh là những sinh viên chăm chú xem, rồi lần lượt chia thành nhóm lắp ráp dưới sự giám sát chặt chẽ của hai ông thầy nước ngoài.

Khi 
chi tiết máy được các nhóm hoàn thành, nộp lên thầy, lập tức hai thầy dùng tay kéo mạnh để kiểm tra độ chắc chắn của việc lắp ráp. Tiếp đến, các thầy dùng những dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra điểm đấu nối. Một milimet cũng không được sai sót, nếu không phải tháo ra làm lại toàn bộ.

Hai “ông Tây” trong xưởng thực hành ấy là Jean Jacques Diverchy và François Sanchez, hai chuyên gia đến từ nước Pháp. Cả hai đến Quảng Ngãi với hi vọng sẽ đào tạo được những người thợ toàn cầu, cung cấp nhân lực chất lượng cho những tập đoàn, công ty tầm cỡ thế giới đến Việt Nam đầu tư.

Nguyễn Thanh Tân đã là sinh viên ở một trường ĐH. Sau một năm học ĐH, cậu bất ngờ bỏ học để theo con đường trở thành thợ lành nghề.

Lý giải chuyện này, Tân nói: “Em thấy nhiều anh chị sau khi học ĐH lại thất nghiệp hoặc làm những nghề không đúng với chuyên môn, lương lại không cao. Em chọn trở thành một người thợ lành nghề để phát triển mình”.

Với sự hỗ trợ của hai thầy nước ngoài, Tân đang theo học chương trình đào tạo nghề chất lượng cao. Sau một thời gian nữa, Tân sẽ trở thành thợ máy công nghệ ôtô. Công ty Thaco Trường Hải sau khi xem kỹ năng xử lý, lắp ráp của Tân đã “đặt hàng”: sau khi tốt nghiệp, Tân sẽ trở thành người của công ty này.

Ông Jean và ông François nói hai ông quyết định đến Việt Nam khi nhận thấy ở đây lượng lao động nhiều nhưng yếu tay nghề, nên chỉ được giao những công việc đơn giản.

Trong 3 năm 2016-2019, các chuyên gia Pháp sẽ theo sát khung chương trình dạy nghề chất lượng cao tại trường để hỗ trợ.

Theo TS Nguyễn Hồng Tây - hiệu trưởng Trường CĐ kỹ nghệ Dung Quất, chương trình dạy nghề của Pháp rất phù hợp để trường học hỏi, thực hiện theo vì kiến thức sát với thực tế, giúp các học viên sau tốt nghiệp có ngay cơ hội làm việc.

“Học nhưng các em được giao lắp ráp chi tiết máy nhận về từ các công ty. Những đơn vị chúng tôi liên kết lắp ráp đều đánh giá rất cao khả năng của sinh viên, và sẽ nhận toàn bộ 60 học viên ở hai lớp chất lượng cao sau khi ra trường vào làm cho công ty họ” - ông Tây chia sẻ.

Đủ năng lực 
tiến ra thế giới

Trong xưởng thực hành, hai chuyên gia Pháp chẳng khác nào các sinh viên khi cùng lắp máy, cùng bàn luận. Ông Jean cùng với cộng sự của mình đã mời các doanh nghiệp có nhu cầu lao động đến nói về yêu cầu của họ cho sinh viên.

“Hiện chúng tôi đang có hai lớp điện công nghiệp và công nghệ ôtô. Tôi đảm bảo khi các bạn ra trường sẽ có việc làm ngay và lương thậm chí còn cao hơn kỹ sư. Chỉ khác là các bạn trực tiếp làm việc chứ không theo lý thuyết” - chuyên gia 
Jean nói.

Buổi học kết thúc nhưng tiếng nói cười vẫn còn trong xưởng thực hành. Sinh viên Nguyễn Văn Thuyên, lớp chất lượng cao điện công nghiệp, bảo rằng học nghề với thầy Jean rất thoải mái, nhưng sinh viên phải hoàn thiện bài tập đến từng chi tiết nhỏ nhất khi được giao.

Hai thầy lấy cả dẫn chứng về việc nhiều tập đoàn lớn trong ngành công nghệ điện tử, ôtô... phải chấp nhận thua lỗ và đền bù cho người tiêu dùng khi thiết bị chỉ lỗi một chi tiết nhỏ. “Tụi em không chỉ học nghề mà còn học sự chuyên nghiệp của một người thợ giỏi từ hai thầy” - Thuyên chia sẻ.

Không chỉ học nghề theo chương trình dạy của Pháp, các sinh viên còn được học các kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý tổ đội, xử lý tình huống nghề... Đây sẽ là những kiến thức làm nền tảng cơ bản để các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hòa nhập tốt nhất vào môi trường làm việc.

Sau sáu tháng trực tiếp giảng dạy, chuyên gia François nhận định sinh viên Việt Nam rất thông minh, tiếp thu nhanh và kỹ năng đạt đến trình độ của “người thợ toàn cầu”.

“Nếu có đủ khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, sau khi tốt nghiệp các bạn hoàn toàn có thể làm việc ở các nước châu Âu. Bởi chương trình chúng tôi đang giảng dạy là đào tạo nên những kỹ thuật viên toàn cầu, có đủ khả năng, trình độ làm việc tại các tập đoàn ở châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới” - chuyên gia François khẳng định.

Lỗ hổng trong đào tạo nghề

Với kinh nghiệm 15 năm đứng lớp dạy nghề ở Pháp và nhiều quốc gia khắp thế giới như Nhật, Đức, Mỹ..., ông Jean Jacques Diverchy bảo đã thấy được lỗ hổng trong đào tạo nghề ở Việt Nam.

Đó là doanh nghiệp và nhà trường chưa có sự liên kết, nên sinh viên ra trường có tỉ lệ thất nghiệp cao. Nếu nhận vào làm, doanh nghiệp lại phải tốn công đào tạo lại, lao động mới có thể làm việc.

“Thậm chí, có nhiều bạn kỹ sư đã được cấp bằng, kiến thức lý thuyết rất tốt. Nhưng khi chúng tôi đưa cho các bạn thiết bị để lắp vào thì gần như họ không thể làm được. Chính vì điều này mà các tập đoàn vào Việt Nam đầu tư họ phải tốn thời gian đào tạo lại nhân lực sau khi nhận về” - chuyên gia Jean Jacques Diverchy lý giải.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tại 5 trường nghề trong 3 năm 2016-2019.

Chính phủ Pháp sẽ cử những chuyên gia giỏi nhất đến Việt Nam, giúp Việt Nam đào tạo những công nhân toàn cầu, có năng lực cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các tập đoàn, công ty nước ngoài...

Nguồn: http://xettuyennghe.tuoitre.vn

21
07 2017
Hôm nay là hạn cuối thí sinh thay đổi nguyện vọng trực tuyến Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Hôm nay (21/7) là hạn cuối cùng để thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học qua hệ thống trực tuyến.

Theo quy chế, năm nay, thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng xét tuyển một lần duy nhất bằng một hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến sẽ kết thúc vào 17h ngày 21/7. Phương thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu tại các điểm tiếp nhận sẽ kết thúc vào 17h ngày 23/7.

Hôm nay (21/7) là hạn cuối thí sinh thay đổi nguyện vọng trực tuyến (Ảnh: Thùy Linh)

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít thí sinh do vội vàng đổi nguyện vọng trực tuyến và mắc sai lầm nên tiếp tục chuyển sang nộp phiếu thay đổi nguyện vọng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Về tình trạng này, ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phân tích, thí sinh cần hiểu rõ dù thực hiện hình thức thay đổi nguyện vọng bằng giấy thì bước cuối cùng cũng phải nhập dữ liệu xét tuyển vào phần mềm chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, khi nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đã được sửa đổi trực tuyến trên phần mềm của Bộ thì khi hồ sơ của thí sinh đó đã bị khóa lại những dữ liệu nhập sau sẽ không được chấp nhận vì đã chốt đăng ký.

Nguồn: giaoduc.net.vn

12
12 2016
Những thí sinh nào đủ điều kiện dự thi Quốc gia 2017? Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Theo dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia 2017, Bộ GD&ĐT quy định rõ đối tượng được dự thi, điều kiện để dự thi và tổ chức đăng ký dự thi mà thí sinh cần lưu ý.

2 đối tượng được dự thi

Người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT” trong năm tổ chức kỳ thi;

Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GD&ĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Điều kiện dự thi

Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định;

Đối tượng theo quy định trên còn phải đảm bảo các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém.

Những thí sinh nào đủ điều kiện dự thi THPT Quốc gia 2017? (Ảnh: Thùy Linh)

Riêng đối với người học GDTX thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định (Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định) còn phải đảm bảo các điều kiện:

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định trên.

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX (gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho sở GD&ĐT;

Sở GD&ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT;

Bộ GD&ĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc.

Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

Đối với học sinh đang học lớp 12:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

- Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Đối với thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ quy định phải có thêm:

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú theo nội dung quy định; nếu thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;

- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:

02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); 02 ảnh cỡ 4x6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Khi hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Đăng ký dự thi

Học sinh đang học lớp 12 được đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi.

Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở GD&ĐT quy định. Đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Nguồn: giaoduc.net.vn

17
05 2017
Nữ giảng viên đầu tiên giành học bổng tiến sĩ 700 triệu đồng tại Việt Nam Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng ?

Giảng viên ngành Kế toán tại Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương), đã giành được suất học bổng dành riêng cho phụ nữ làm luận án tiến sĩ tại RMIT Việt Nam.

Nữ giảng viên Võ Ngọc Thảo Nguyên hiện đang giảng dạy tại Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương), đã giành được suất học bổng dành riêng cho phụ nữ làm luận án tiến sĩ tại RMIT Việt Nam.

Suất học bổng sẽ chi trả toàn bộ học phí làm luận văn tiến sĩ toàn thời gian theo thời hạn tiêu chuẩn ba năm, trị giá hơn 700 triệu đồng (tương đương 30,750 đô la Mỹ).

Nữ giảng viên Võ Ngọc Thảo Nguyên (bên phải) nhận học bổng từ Hiệu trưởng trường Đại học RMIT Việt Nam (Ảnh: Thanh Vân)

Tại buổi lễ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ dành cho nhân viên trường, Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam -  Giáo sư Gael McDonald cho biết bà rất vui khi trao suất học bổng tiến sĩ cho cô Thảo Nguyên đúng một năm sau khi học bổng tiến sĩ dành cho phụ nữ được công bố.


Chính phủ Việt Nam hiện có nhiều chương trình học bổng nhưng phần lớn đều dành cho các ứng viên đi học ở nước ngoài.

Điều này có thể sẽ khó cho những nghiên cứu sinh có gia đình, công việc và những ràng buộc khác trong cuộc sống. Vì vậy, trường đã tạo ra học bổng này cùng thời điểm ra mắt chương trình tiến sĩ của trường”.

Cô Thảo Nguyên, người đã có hai nghiên cứu công bố năm ngoái, cho biết cô rất vinh dự khi nhận học bổng: “Học bổng là bàn đạp giúp tôi phát triển sự nghiệp”.

Trong bản đề xuất chương trình nghiên cứu, cô cho biết sẽ xem xét các cấp độ quản trị lợi nhuận của ngân hàng và đặc điểm khác biệt giữa các nước đang phát triển, trước và sau khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.

Nữ giảng viên chia sẻ: “Tôi hy vọng nghiên cứu của mình sẽ đóng góp thiết thực và có ý nghĩa cho xã hội”.

Được biết, đây là một trong hai suất học bổng tiến sĩ dành riêng cho phụ nữ mà trường sẽ trao tặng hàng năm bắt đầu từ năm 2017.

Nguồn: giaoduc.net.vn

 

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

05407267
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
2181
6721
2181
5376849
70468
156359
5407267
Your IP: 54.81.195.140
Server Time: 2018-07-16 12:05:22